Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Od 21 października pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka
Miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę siedziby Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Dziękuję za działalność na rzecz tradycji! 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
OSP Mokowo otrzymało nowy wóz strażacki. Cieszę się że mogłam wesprzeć starania o nowy sprzęt 🙂
Dołączam się do życzeń - tyle powrotów, co wyjazdów 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Kwestia kolejnego wieloletniego budżetu unijnego to aktualnie najważniejsze zadanie, jakie stoi przed prezydencją niemiecką w Unii Europejskiej. Był to najważniejszy temat rozmowy, jaką z Kanclerz Angelą Merkel odbył Premier Mateusz Morawiecki ⤵️
Anna Gembicka
Anna Gembicka
"Wbrew lipcowym ustaleniom, stajemy przed nowym mechanizmem, który przez arbitralność swojego stosowania może doprowadzić do rozczłonkowania unii. To niezwykle niebezpieczne rozwiązanie dla spójności całej Europy. Jest wiele argumentów przeciw tej procedurze, ale najważniejszy jest taki, że prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego. Zgoda na warunkowość może bezpowrotnie zmienić oblicze UE i prowadzić do niekończących się sporów" - pisze Premier Mateusz Morawiecki o swojej wizycie w Budapeszcie.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Dane gospodarcze pokazuja, że Polska lepiej od wielu państw w Europie radzi sobie z kryzysem spowodowanym pandemią. Rząd uruchamia również dodatkowe wsparcie w postaci Tarczy Finansowej i Tarczy Branżowej.
Warto przeczytać ⬇️
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Można już składać wnioski w kolejnym naborze do programu Klub, który polega na bezpośrednim wsparciu małych i średnich klubów sportowych. Zachęcam do skorzystania!
Szczegóły: https://www.gov.pl/web/sport/wystartowal-nabor-w-ramach-rzadowego-programu-klub--edycja-2021

Anna Gembicka © 2020

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek