Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Od 21 października pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka
Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach, dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie. To dla mnie bardzo ważny temat, więc tym bardziej cieszy mnie to, że miałam przyjemność ogłosić tę informację.
Prace Rady Kobiet w Rolnictwie pozwolą na analizę sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, identyfikowanie ich problemów, oraz przede wszystkim rekomendowanie różnych działań i podejmowanie inicjatyw. Należeć będą do nich: kampanie społeczne, szkolenia, debaty i konferencje.
Celem powołania Rady Kobiet w Rolnictwie jest nie tylko podnoszenie świadomości w zakresie praw kobiet, ale również promowanie dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, a także troska o dziedzictwo i kulturę wsi.
Więcej informacji ➡ https://bit.ly/3d82w2H
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Pożegnałem dziś Jana Jerzmańskiego.

Mieszkanie Igi i Jana Jerzmańskich przy ul. Kwiskiej we Wrocławiu było azylem dla mego Świętej Pamięci Ojca, który ukrywał się przed esbecją w latach 80.

Ich syn, również Mateusz, nazywał Ojca Wujkiem – to tylko świadczy o ciepłej i rodzinnej atmosferze, jaką wytworzyli Państwo Jerzmańscy, tworząc azyl bezpieczeństwa. Cała rodzina, począwszy od Babci – Marty Olszańskiej, była zaangażowana w działalność konspiracyjną.
Dzięki takim ludziom, którzy nie zważając na konsekwencje represji ze strony władz, angażowali się w pomoc opozycji, była możliwość prowadzenia walki z systemem komunistycznym. To byli cisi Bohaterowie i sprawcy obalenia systemu zła. Takim ludziom, jak Pan Jan Jerzmański, należałoby na płycie nagrobnej wyryć słowo: SERCE❤️.

Całej Rodzinie Zmarłego składam szczere wyrazy współczucia.
🇵🇱
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jackiem Kaczmarkiem rozmawiałam o bezpieczeństwie na terenie naszego województwa. Była to też okazja do rozmowy o potrzebach jednostek OSP i PSP oraz wyzwań, które przed nimi stoją w nadchodzącym czasie.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Od 27 marca do 9 kwietnia obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętajmy o solidarności i odpowiedzialności - zwłaszcza w trakcie Świąt Wielkanocnych!
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Paszportyzacji Polskiej Żywności.
Podsumowaliśmy m.in. warsztaty „design sprint” oraz rozmawialiśmy o prototypie cyfrowego systemu identyfikowania i śledzenia produktu żywnościowego.

Jest mi niezmiernie miło być przewodniczącą tego Komitetu. Paszportyzacja żywności oznacza nie tylko cyfryzację rolnictwa, ale przede wszystkim zapewnienie wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Polecam materiał w serwisie Dziennik Gazeta Prawna. Tekst w syntetyczny sposób podsumowuje fakty na temat budowy Stopnia Wodnego w Siarzewie.
Podajcie dalej!

Anna Gembicka © 2022

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek