Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Od 21 października pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka
Celem Programu NOWE FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Więcej szczegółów: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Wraz z Ministrem Marcinem Horałą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego odbyliśmy spotkanie z Wójtem Gminy Gruta Waldemarem Kurkowskim oraz z Wójtem Gminy Grudziądz Andrzejem Rodziewiczem.
Poruszyliśmy kwestię planowanego przebiegu linii kolejowej na terenie powiatu grudziądzkiego. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych, aby wytyczyć jak najlepszy przebieg trasy.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Dobre wieści płynące z danych Eurostatu! Polska ma aktualnie najniższe bezrobocie w całej UE!
Anna Gembicka
Anna Gembicka
O wyzwaniach, które stoją przed gminą Stolno rozmawiałam z wójtem Jerzym Rabeszką, sekretarz Anną Bochen oraz przedstawicielami Rady Gminy.
Dziękuję za wszystkie informacje i opinie 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
W tak szczególny dzień, jak ten, gdy mija dokładnie rok od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, takich wiadomości potrzebujemy.
Poświęcenie i ciężka praca milionów ludzi w Polsce i na całym świecie, od naukowców, poprzez lekarzy, a skończywszy na dostawcach leków i pielęgniarkach, które podają dawki szczepionki, przynoszą wymierne rezultaty!

Oto grafika, na której widać efekty szczepień: zakażeń u zaszczepionych medyków jest >20x mniej! Wniosek jest jeden - trzeba przyspieszyć ten proces i chronić obywateli Polski i Unii Europejskiej!
Apeluję do European Commission i Europejskiej Agencji Leków o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson, dopuszczonej już w USA.
🇵🇱🇪🇺💉
Nie ma czasu do stracenia! Liczy się każdy dzień!
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Z wójtem gminy Chełmno Krzysztofem Wypijem oraz Sekretarzem Gminy Marcinem Pilarskim rozmawialiśmy na temat problemów i potrzeb mieszkańców.
Dziękuję za to spotkanie!

Anna Gembicka © 2021

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek