Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka zaktualizował(a) swoje zdjęcie profilowe.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Bardzo dobra wiadomość! Na moją prośbę Premier Mateusz Morawiecki przyznał 300 000 zł dla szpitala powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na doposażenie bloku operacyjnego 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Serdecznie zapraszam na tegoroczny Festiwal Wisły 🙂
Program tego wyjątkowego, trwającego 3 dni wydarzenia znajdziecie tutaj: http://www.festiwalwisly.pl/3/program
Anna Gembicka
Festiwal Wisły
Zapraszamy na Festiwal Wisły 2020. 🥳 Bobrowniki - Toruń, 14-16 sierpnia. W tym roku wyjątkowo tylko trzy dni, ale jakże emocjonujące. 😎 Wpadniecie? Na zachętę wrzucamy nasz tegoroczny spot. Jeśli go udostępnicie będzie nam bardzo miło i z góry dziękujemy. 🙂 📌Program Festiwalu Wisły 2020 znajdziecie tutaj: http://www.festiwalwisly.pl/3/program
Anna Gembicka
Anna Gembicka
W Grudziądzu i gminie Grudziądz odbyło się szkolenie "Bezpieczny senior" pod moim patronatem. Seniorzy zdobywali wiedzę jak chronić się przed oszustami. Dziękuję organizatorom i uczestnikom 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Miałam przyjemność uczestniczyć w otwarciu Parku Pamięci Narodowej w Toruniu.
"Park Pamięci Narodowej jest nie tylko miejscem pamięci, ale także miejscem prawdy o tych, którzy nie wahali się ratować innych. Niech ten Park będzie miejscem spotkania pokoleń - pokolenia tych, którzy „zachowali się jak trzeba” z naszym pokoleniem i tymi, które przyjdą po nas. Niech będzie pamiątką o tamtych latach i wielkim męstwie Polaków" - mówił Premier Mateusz Morawiecki.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Przedstawiam podsumowanie mojej aktywności poselskiej i ministerialnej w lipcu 🙂

Anna Gembicka © 2020

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek