Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

9 września 2019 roku obroniłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem: „Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka
Serdeczne podziękowania dla spółki Anwil za wsparcie województwa kujawsko-pomorskiego w walce z koronawirusem! To piękny przykład społecznej odpowiedzialności biznesu 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Żeby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Ważne informacje dotyczące bezpiecznych zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Zobaczcie jak kupować, by nie stwarzać zagrożenia dla innych i samego siebie ⬇️
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Szybka ścieżka, minimum formalności, maksimum elastyczności – wszystko po to, by uczniowie i nauczyciele jak najszybciej dostali sprzęt do zdalnej nauki. Już w przyszłym tygodniu samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze. Jeśli nie chcą czekać, już teraz mogą kupować sprzęt. Oddamy im pieniądze.
Szczegóły: https://bit.ly/polskacyfrowa
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Te zdjęcia przejdą do historii. Samotny papież Franciszek na Placu Św. Piotra modli się za chorych na koronawirusa, lekarzy i za całą ludzkość.
"Od tygodni wydaje się, że zapadł wieczór. Gęste mroki ogarnęły nasze place, ulice i miasta; zapanowały nad naszym życiem wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i niepokojącą pustką, która paraliżuje wszystko na swojej drodze; czuje się ją w powietrzu, odczuwa w gestach, mówią to spojrzenia" - mówił Ojciec Święty.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Ważny apel Premiera Mateusz Morawiecki w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej!