Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Podsumowanie aktywności poselskiej w styczniu 2020
Co miesiąc zdaję Wam sprawozdanie ze swojej poselskiej działalności. Zobaczcie moją aktywność w styczniu tego roku 🙂     
Anna Gembicka
Anna Gembicka
#TarczaAntykryzysowa obejmuje również rolników. Zobaczcie, jakie rozwiązania przewiduje specustawa
Więcej: https://bit.ly/34332Ky ⬇️
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Aby walczyć z epidemią koronawirusa zmieniliśmy harmonogram programu #FunduszeUE Inteligentny Rozwój. Planujemy uruchomienie nowego konkursu w sprawdzonej i przyjaznej dla przedsiębiorców Szybkiej Ścieżce. Mamy 200 milionów złotych na prace B+R wspomagające walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Ważna wiadomość dla organizacji pozarządowych! W związku z koronawirusem przedłużone zostały terminy rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Więcej szczegółów na stronie: https://bit.ly/39y4Lc2
Anna Gembicka
Anna Gembicka
15 lat temu odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II - papież, który zmienił Polskę i świat. W tym trudnym dla nas okresie powinniśmy być szczególnie wierni jego przesłaniu - o solidarności, nadziei i godności osoby ludzkiej.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
#TarczaAntykryzysowa weszła w życie! To największa skala pomocy w polskiej historii. Działamy już dziś, aby chronić naszą gospodarkę, przedsiębiorców i utrzymać miejsca pracy.
Podajcie dalej!
Anna Gembicka
Mateusz Morawiecki
Błyskawicznie przygotowana przez rząd, sprawnie uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i niezwłocznie podpisana przez Prezydenta Andrzej Duda Tarcza Antykryzysowa wchodzi w życie! Wraz z nią uruchamiamy również dedykowaną stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje związane z mechanizmami i narzędziami, które wprowadzamy. Strona www.gov.pl/tarczaantykryzysowa to także miejsce, które łączy przedsiębiorców, pracowników i pracodawców z urzędnikami, agencjami rządowymi i ZUSem. To kompendium wiedzy i zbiór linków, gdzie możecie zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi. Zapraszam wszystkich do korzystania z jej zasobów i dzielenia się wiedzą. Wierzę w polskich przedsiębiorców, pracowników i w to, że wyjdziemy z tego kryzysu! Ale musimy działać razem.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Od dzisiaj rusza program pozwalający na uzyskanie przez gminy i powiaty dofinansowania na zakup komputerów, laptopów i tabletów oraz internetu mobilnego do szkół! Zachęcam samorządowców do skorzystania - w zależności od kategorii, w jakiej znalazła się gmina lub powiat, można otrzymać na ten cel od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Co ważne – nie wymaga to wkładu własnego!

Aby zachęcić samorządowców z naszego regionu do korzystania z tej możliwości jeszcze dzisiaj prześlę do nich wszystkie potrzebne informacje na adresy mailowe - mam nadzieję, że zainteresowanie będzie jak największe!

bit.ly/instrukcjadofinansowanie