Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Od 21 października pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka jest w miejscowości województwo kujawsko-pomorskie.
Włocławek
📢 Ruszył przetarg na najem lokali w nowym budynku Dworca PKP we Włocławku!

Dworzec ma być oddany do użycia już niedługo!

Obecnie prace skupiają się wewnątrz nowego obiektu i jesteśmy już coraz bliżej celu …. 💪🏻

Cieszę się, że mogłam przyczynić się do tego, że Włocławek już niedługo będzie mógł się cieszyć nowym dworcem. To ważne dla bezpieczeństwa podróżnych oraz komfortu podróżowania. 😊
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Bitwa Regionów w powiecie brodnickim za nami! ☺️

W dniu 27 maja 2023 r. uczestniczyłam w potyczkach kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich w Zbicznie. 🍽️💐

Dziękuję wszystkim KGW za udział i gratuluję zwycięstwa KGW Brzozie. 🎉

Bitwa Regionów to doskonała okazja do kultywowania tradycji kulinarnych i promowania regionalnych produktów. ✨
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Dziś obchodzimy dzień Samorządowca! 👤

Z okazji Państwa święta serdecznie życzę satysfakcji z pracy i gratuluję zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej! 💐💐💐
Anna Gembicka
Anna Gembicka
🗣️ To było dobre spotkanie!

Miałam przyjemność spotkać się z Panem Premierem Mateusz Morawiecki, aby porozmawiać o ważnych dla regionu inwestycjach oraz potrzebach mieszkańców. 🙋🏻‍♀️🙋🏼‍♂️

Serdecznie dziękuję za rozmowę oraz wsparcie naszego regionu. 💪🏻

Anna Gembicka © 2023

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek