Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka nr 6 na liście PiS

#Wizja regionu

Mądra walka z bezrobociem

Zobacz Więcej

Systematyczna walka z suszą

Zobacz Więcej

Poprawa stanu dróg lokalnych

Zobacz Więcej

Komunikacja publiczna

Zobacz Więcej

Wierzę, że Kujawy to region wielkich szans. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom na ile jest to możliwe. Uważam, że szczególnie pilnych działań wymagają problemy związane z bezrobociem, infrastrukturą i rolnictwem

Kujawianka / wiceminister rozwoju

Anna Gembicka

Urodziłam się we Włocławku. Dzieciństwo spędziłam w Tulibowie w powiecie lipnowskim. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie, jestem też absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był to okres nie tylko wytężonej nauki, ale również aktywnego zaangażowania na rzecz Polski. Działałam w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i pełniłam funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. W tym czasie pracowałam też w sektorze organizacji pozarządowych oraz biznesie.

W 2016 r. rozpoczęłam pracę dla (wówczas Wicepremiera) Mateusza Morawieckiego. Pracowałam jako jego doradca w Ministerstwie Rozwoju, a po powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu funkcji Premiera, kontynuowałam swoją pracę w charakterze jego doradcy i sekretarza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od czerwca do października 2019 r. pełniłam funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmowałam się głównie pomocą finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich. 13 października, w wyborach do sejmu IX kadencji startując z 6. miejsca osiągnęłam z liczbą 15 305 głosów drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 5 i zdobyłam mandat posła.

17 stycznia 2020 r. zostałam powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Od 21 października pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądź na Bieżąco!

#Aktualności

Anna Gembicka
Anna Gembicka
Kiedy opozycyjni samorządowcy likwidują połączenia komunikacyjne w regionie, my jako rząd Prawo i Sprawiedliwość tworzymy nowe. Powiat rypiński, dzięki podpisanej umowie otrzyma ponad 700 000 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie 18 linii autobusowych na terenie całego powiatu!
Anna Gembicka
Anna Gembicka
"Już ponad 450 000 osób skorzystało ze szczepionki! Ponad 280 000 seniorów zarejestrowało się na szczepienia, a ponad 1,1 mln Polaków zgłosiło chęć udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19!"

💉 #SzczepimySię
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Od 14 stycznia w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o pomoc finansową dla gospodarstw rolnych, które nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.
Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wniosek-o-udzielanie-pozyczki-na-sfinansowanie-splaty-zadluzenia-powstalego-w-zwiazku-z-prowad.html
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Ważna wiadomość dla samorządów!
Gminy, które przystąpią do programu #Opieka75Plus mogą liczyć na dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób samotnych, oraz osób powyżej 75 r.ż.
Program adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-75-gminy-moga-dolaczyc-do-programu
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Wzięłam udział w prezentacji badania Polska Wieś i Rolnictwo 2020. Działalność badawcza to niezbędne narzędzie do wdrażania skutecznej polityki 🙂
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Ważne słowa Premiera Mateusza Morawieckiego!
"Nie ma, i nie może być, zgody na cenzurę. Ani państwową – taką jak kiedyś w PRL, ani prywatną, taką jaką próbuje się wprowadzać dziś. Wolność słowa jest solą demokracji - dlatego musimy jej bronić. O tym, które poglądy są słuszne, a które nie, nie mogą decydować za nas algorytmy czy właściciele korporacyjnych gigantów"

Anna Gembicka © 2021

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek