Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach, dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie. To dla mnie bardzo ważny temat, więc tym bardziej cieszy mnie to, że miałam przyjemność ogłosić tę informację.
Prace Rady Kobiet w Rolnictwie pozwolą na analizę sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, identyfikowanie ich problemów, oraz przede wszystkim rekomendowanie różnych działań i podejmowanie inicjatyw. Należeć będą do nich: kampanie społeczne, szkolenia, debaty i konferencje.
Celem powołania Rady Kobiet w Rolnictwie jest nie tylko podnoszenie świadomości w zakresie praw kobiet, ale również promowanie dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, a także troska o dziedzictwo i kulturę wsi.
Więcej informacji ➡ https://bit.ly/3d82w2H
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Pożegnałem dziś Jana Jerzmańskiego.

Mieszkanie Igi i Jana Jerzmańskich przy ul. Kwiskiej we Wrocławiu było azylem dla mego Świętej Pamięci Ojca, który ukrywał się przed esbecją w latach 80.

Ich syn, również Mateusz, nazywał Ojca Wujkiem – to tylko świadczy o ciepłej i rodzinnej atmosferze, jaką wytworzyli Państwo Jerzmańscy, tworząc azyl bezpieczeństwa. Cała rodzina, począwszy od Babci – Marty Olszańskiej, była zaangażowana w działalność konspiracyjną.
Dzięki takim ludziom, którzy nie zważając na konsekwencje represji ze strony władz, angażowali się w pomoc opozycji, była możliwość prowadzenia walki z systemem komunistycznym. To byli cisi Bohaterowie i sprawcy obalenia systemu zła. Takim ludziom, jak Pan Jan Jerzmański, należałoby na płycie nagrobnej wyryć słowo: SERCE❤️.

Całej Rodzinie Zmarłego składam szczere wyrazy współczucia.
🇵🇱
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jackiem Kaczmarkiem rozmawiałam o bezpieczeństwie na terenie naszego województwa. Była to też okazja do rozmowy o potrzebach jednostek OSP i PSP oraz wyzwań, które przed nimi stoją w nadchodzącym czasie.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Od 27 marca do 9 kwietnia obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętajmy o solidarności i odpowiedzialności - zwłaszcza w trakcie Świąt Wielkanocnych!
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Paszportyzacji Polskiej Żywności.
Podsumowaliśmy m.in. warsztaty „design sprint” oraz rozmawialiśmy o prototypie cyfrowego systemu identyfikowania i śledzenia produktu żywnościowego.

Jest mi niezmiernie miło być przewodniczącą tego Komitetu. Paszportyzacja żywności oznacza nie tylko cyfryzację rolnictwa, ale przede wszystkim zapewnienie wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym.
Anna Gembicka
Anna Gembicka
Polecam materiał w serwisie Dziennik Gazeta Prawna. Tekst w syntetyczny sposób podsumowuje fakty na temat budowy Stopnia Wodnego w Siarzewie.
Podajcie dalej!

Anna Gembicka © 2022

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek