Skip to content Skip to footer
Anna Gembicka

#Nasze Kujawy

Kujawy to region borykający się z licznymi problemami: wysokie bezrobocie, susza, niewystarczający dostęp do internetu, zagrożenie powodzią. Jest to też region wielkich szans na rozwój poprzez turystykę czy rolnictwo. Moją rolą jest pomóc mieszkańcom Kujaw i Włocławka na ile jest to możliwe

Mądra walka z bezrobociem

Na Kujawach poziom bezrobocia jest co najmniej 2 razy, a w niektórych regionach nawet 3 razy wyższy niż średnia krajowa. Chcę rozpocząć działania mające na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia w naszym regionie poprzez walkę o inwestycję w stopień wodny w Siarzewie oraz poprzez wsparcie dla Włocławskiej i Brzeskiej Strefy Gospodarczej w przyciąganiu nowych inwestycji.

Systematyczna walka z suszą

Nic tak nie niszczy rolnictwa jak susza. Z badań wynika, że do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć aż 200 litrów wody. Problem z brakiem wody od dawna dotykał kujawskich rolników. Od ostatnich czterech lat jest on jednak szczególnie poważny. Będę walczyć o to, aby jak najwięcej środków z programu pomocy suszowej trafiło do rolników w naszym regionie. Oprócz tego będę starać się o rozwijanie systemów melioracji, szczególnie tworzenie zbiorników retencyjnych, które pozwolą na stworzenie systemów nawadniania dla rolników.

Poprawa stanu dróg lokalnych

W ramach Programu Drogowego przeznaczymy 1,5 mld zł na poprawę stanu dróg lokalnych. Będę wspierać gminy w naszym regionie w pozyskaniu jak największej sumy środków na remonty dróg lokalnych, tak aby mieszkańcy Kujaw mogli bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, pracy i domu.

Komunikacja publiczna

Zarówno stan działania kolei, jak i komunikacji autobusowej, pozostawia wiele do życzenia. Autobusów jest mało, a te kursujące w godzinach dojazdów i powrotów ze szkoły i pracy, są przepełnione. Będę walczyć o to, aby poprawić zarówno jakość przejazdów, a przede wszystkich aby zwiększyć ich ilość.
Co mówi o mnie premier Mateusz Morawiecki?

#Premier Morawiecki

Ania jest tytanem pracy i osobą, której ufam

Ma ogromną energię do działania i wrażliwość społeczną. Zawsze jest gotowa pomóc osobom, które tego potrzebują. Wielokrotnie rozmawiałem z nią o problemach Włocławka i Kujaw. W moich oczach to wzór społecznika i lokalnego patrioty.

Mateusz Morawiecki

Premier RP

Ania jest tytanem pracy i osobą, której ufam

Ma ogromną energię do działania i wrażliwość społeczną. Zawsze jest gotowa pomóc osobom, które tego potrzebują. Wielokrotnie rozmawiałem z nią o problemach Włocławka i Kujaw. W moich oczach to wzór społecznika i lokalnego patrioty.

Mateusz Morawiecki

Premier RP

Anna Gembicka © 2023

Biuro Poselskie Anny Gembickiej, Al. Chopina 59, 87-800 Włocławek